Rosens Bigård logga

Här finns några länkar med information ang botulism

https://giftinformation.se/ovrigt/botulism/ 


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/botulism/Man rekommenderar inte honung till barn under ett år eftersom honungen kan innehålla
inaktiva endosporer av Clostridium botulinum. Dessa kan omvandlas till giftiga bakterier
i barn under ett år och leda till spädbarnsbotulism, en sorts matförgiftning som är väldigt
allvarlig eftersom den ger en infektion i tarmen. Efter ett års ålder klarar vårt immunförsvar
oftast av att hantera Chlostridiumsporerna och då är honungen säker även för små barn.
Chlostridiumsporer kan finnas i alla sorters livsmedelskonserverver så det är egentligen lite
orättvist att bara varna för förtäring av honung men så är nu reglerna.