Rosens Bigård logga
Rosens Bigård

Uppställningsbikupor

Så här fungerar det med uppställningskupor
på Din mark eller i din skog.Som markägare/skogsägare kan du önska att jag ställer jag bikupa/bikupor

på överenskommen plats hos er. Jag tar hand om allt det praktiska.


För er kostar det ingenting och ni får inte någon del av honungsskörden.


Bin på plats bidrar till en bättre pollinering av alla blommande odlade grödor i närområdet, som till exempel bär,

grönsaker och frukt, men även blommande prydnadsväxter och träd.


I första hand ska detta ses med långsiktighet.
Ett bisamhälle som står kvar på samma plats över en längre tid, är lättare att se
som ett naturligt inslag i utemiljön och bina uppskattar att inte behöva flyttas.


För att kunna sköta bisamhällena på bästa sätt måste jag ha fri tillgång till dem.

I förekommande fall behöver även veterinär och/eller bitillsyningsman och/eller biodlarkollega ha fri tillgång till bikupa/bikupor.


Skicka intresseförfrågan enligt nedan, så träffas vi förutsättningslöst och lyfter

frågor och funderingar, tittar på plats och pratar förutsättningar.


När vi är överens skrivs avtal mellan Rosens Bigård och dig som markägare/skogsägare.


Fördelar 


Du som markägare / privatperson stöder en lokal, småskalig biodling


Bisamhället gynnar pollinering av alla blommande odlade grödor, både grönsaker,
frukt och bär, 
men även blommande prydnadsväxter i närområdet

och ger därmed större skördar och rikare blomning.


Miljöinsatsen är betydligt mycket större än er arbetsinsats.


Ett bekvämt sätt att ha bin i sin närhet, även om man själv inte har tid,
kunskap eller möjlighet


Nackdelar


Det finns inga uppenbara nackdelar med detta upplägg


Läs mer om biodling och honung

Länk till bigården

Du som vill veta mer om att ha bikupa på din mark / skog, skicka meddelande via kontaktformuläret eller maila till rosensbigard@rossgard.se 

Rosens Bigård uppställningskupor